miércoles, 21 de septiembre de 2016

La Terra: Un Planeta Dinàmic


La Terra es troba sota constant moviment, igual que la resta de l'univers. 
Totes les capes de la Terra (Geosfera, Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera) tenen cicles que els mantenen estables com si fossin un ésser viu.

L'atmosfera 
La composició de l'atmosfera ha canviat al llarg de la història de la Terra i segueix fent-ho ara. 
La composició de l'atmosfera és 78,1% Nitrogen, 20,9% Oxigen i 1% Argó, però als inicis del planeta, l'atmosfera no tenia oxigen, i tenia grans quantitats de Diòxid de Carboni.
La presència d'un efecte hivernacle de CO2 evita que la Terra es refredi per sota del punt de congelació de l'aigua, i manté la temperatura terrestre al voltant dels 14 graus.
Sense efecte hivernacle, la temperatura terrestre seria de -18 graus centígrads.
Resultado de imagen de atmosfera

Hidrosfera  
Com la distància de la Terra al Sol és l'ideal perque la Terra tingui una temperatura que permeti la presència d'aigua líquida (Entre 0 i 100 graus centígrads), l'aigua de la Terra forma ocèans, que es troben en constant moviment.

La Terra als seus inicis,  no hi havia aigua.           La Terra després de la formació dels ocèans.

Geosfera  
 La esfera més gran de la Terra, de 6.378 kilòmetres de radi. Feta de roca impenetrable, arriba fins al centre de la Terra. La seva densitat és de 2,7 grams per centímetre cúbic. Els materials que es troben a major profunditat són més densos-
La geosfera es troba en constant moviment, el centre de la Terra és rota constantment; creant un camp magnètic que protegeix a la Terra de la radiació provenent de l'espai. 
Com que l'interior de la Terra és fos, les ones sísmiques es poden propagar molt fàcilment.
La temperatura del centre de la Terra és molt alta, tan alta com la superfície del Sol, a 5000 graus. 
Resultado de imagen de mapa terrestre biosfera geosfera atmosfera