martes, 11 de octubre de 2016

La Terra: Un Planeta Dinàmic 21. La derivació continental a la tectònica global

En el passat quant tots els continents estaven units formant un supercontinent anomenat Pangea. 
Resultado de imagen de pangea

2.1 La escorça fragmentada

La terra no només es manifesta en forma de calor si que també genera muntanyes, volcans, terratrèmols, però si ho observem detingudament veurem que estan alineats ja que l’escorça està dividida en gran plaques litosfèriques si en les seves vores es on es produeixen aquestes activitats, totes aquestes dades van ser obtingudes a la dècada dels seixanta juntament amb les idees bàsiques de Wegener.
 Resultado de imagen de tectonica de placas

2.2 L’oceà creix

La prova que va faltar a Wegener la va aportar a l’estudi de les roques del fons oceànic, no nomes va sorprendre que fossin volcàniques si no les seves edats. En les dorsals oceàniques com les que hi ha al centre de  l’atlàntic i del pacífic oriental, les roques volcàniques i la seva edat va creixent de manera simètrica a banda i banda, això ens vol dir que en les dorsals hui ha materials que surten de l’interior de la terra i que s’afegeixen a la litosfera i eixamplen els oceans. 


3. La tectònica de plaques

La teoria que explica la historia i els processos geològics rep el nom de tectònica de plaques, diu que el magatzem tèrmic del nucli escalfa el mantell i es produeixen corrents de convecció el materials calens pugen i els freds baixen.


3.1 La litosfera en moviment

Igual que hem dit que els oceans s’enxampaven i ha llocs on xoquen i donen lloc a serralades, a diferencia de les altres la litosfera oceànica es destrueix al entrar al mantell, això ho anomenem subducció. 

Resultado de imagen de tectonica de placas

3.2 Creació i destrucció del relleu

El relleu és una conseqüència de la litosfera. La col·lisió de les plaques tenen grans papers tèrmics i mecànics que formen afilats relleus.

Els cratons són grans pedres que es troben sota els continents. Aquests degut a la baixa densitat de l’escorça continental, s’inflen  i provoquen una erosió fins que tornen al seu estat natural.4. Històries d’un vell planeta

La Terra ha patit grans canvis des de la seva creació fa 4570 Ma i sempre està en constant canvi. Aquí estan  les diferents fases que distingim.

1. 4570 Ma: Esfera de roca calent.

2. 4440 Ma: Es forma la Lluna a partir de una col·lisió amb la Terra.

3. 4400 Ma: Es formen els primers mars.

4.  850-580 Ma: Una glaciació global converteix la Terra en un planeta blanc.

5. 250 Ma: Pangea.

6. Actualitat

7. + 150 Ma: La Terra canvia i els continents i oceans creixen i es mouen.

8. + 2500 Ma: La Terra es converteix en un mar de foc.No hay comentarios:

Publicar un comentario